Historie Aeroklubu Jaroměř a počátky létání v Josefově

Historie Aeroklubu Jaroměř a počátky létání v Josefově

ing. Jan Kašpar

Historie josefovského letiště sahá na samotný počátek historie létání v Čechách. Tehdy, ještě na vojenském cvičišti, dne 24. 7. 1910 provedl své třetí ( po Pardubicích dne 19. 6. a Hradci Králové 3. 7.) veřejné vystoupení před 20.000 diváky ing. Jan Kašpar, průkopník české aviatiky.

Další významnou osobností české aviatiky působící na josefovském letišti byl Igo Etrich, který od roku 1911 využíval letiště a hangár pro svá letadla Taube, Schwalbe a kabinovou Limusinu po té, co neuspěl s pronájmem letištní plochy v Pardubicích. Dřevěný hangár nechal staviteli letadel postavit samotný starosta Josefova a vojsko upravilo plochu cvičiště pro letecké účely. Z iniciativy Igo Etricha byly na podzim 1911 zahájeny vyhlídkové lety pro veřejnost. Konaly se každé odpoledne a cena letenky byla 50 Kč. V pražských Nových listech bylo zmíněno, že „Josefov má první v Čechách zcela opravdovou vzdušnou dopravu osob. “ Bohužel po neúspěšných jednáních s armádou o nákupu jeho letounů převádí Igo Etrich svojí leteckou činnost do Německa a Rakouska.

Taube

Taube

V letech 1911 -1913 oblohu nad Josefovem, Jaroměří a okolními obcemi brázdily Etrichovy Ietouny. Kašparovým veřejným vzletem i zkušebními lety Etrichových letounů byla položena tradice josefovského letectví, které trvá do dnešních dnů.

Od roku 1926 v Josefově začala působit pobočka Masarykovy letecké ligy, díky které byly v Josefově MLL pořádány letecké akce, propagační a agitační lety. Tyto akce měly za úkol získávat československé obyvatelstvo pro letectví a leteckou dopravu a vzdělávat je v této oblasti. Josefovská Masarykova letecká liga zahájila v roce 1933 výcvik pilotů „plachtových letadel“ na vojenském cvičišti. Prvním adeptem byl obětavý letec a pozdější majitel diplomu FAI P. Tissandera, Ladislav Řezáč. A i když tehdy o plachtařské létání nebylo valného zájmu, plachtařství a bezmotorové létání na kluzácích a větroních v dalších letech v Josefově zdomácnělo a zapustilo hluboké, silné a pevné kořeny.

Logo MLL

Za 2. světové války sloužilo josefovské letiště účelům německé Luftwaffe. Už měsíc po ukončení války se v místním hostinci „U Šrámků“ konala ustavující schůze josefovské pobočky Českého národního aeroklubu, jež odstartovala poválečnou obnovu josefovského zájmového létání. A přesto, že se první plachtařské pilotní zkoušky konaly na letišti v Hradci Králové, objevila se také nedoložená správa, že byl již v roce 1945 uspořádán Letecký den. Josefovští plachtaři při své letecké činnosti úzce spolupracovali s plachtaři ze Dvora Králové nad Labem, kde hangárovali svoje letadla po dobu přestavby vlastního hangáru.

Padesátá léta znamenala obrodu letecké techniky a zázemí letiště a rozšíření členské základny, která byla téměř zdvojnásobena příchodem členů z Aeroklubu Hradec Králové. Ti po různých peripetiích musel opustit v roce 1961 královéhradecké vojenské letiště.

V letech 1961 -1989 bylo sportovní létání pod záštitou SVAZARMu, který přestože investoval do této branné činnosti mnoho prostředků, bohužel neumožňoval volný rozvoj létání. Jako ostatní aeroklubová letiště i josefovské letiště získalo dostatečné zázemí ve formě tří hangárů, dílen, garáží a zázemí pro své členy, asfaltových pojížděcích ploch a ploch pro parkování letadel, vzletové a přistávací dráhy, bazénu a ostatních zařízení. Tato zařízení si členové aeroklubu stavěli svépomocí.

Po roce 1989 musel na několik let Aeroklub Jaroměř, již jako občanské sdružení, čelit mnoha restitučním nárokům na pozemky, na kterých vznikla v roce 1984 přistávací a vzletová plocha. Prohra jen jediného restitučního sporu by měla za následek porušení plochy a tudíž konec létání v Josefově. Pro aeroklub skončila tato etapa vítězně.

Od roku 1992 se na Jaroměřském letišti díky kvalitnímu zázemí pořádá každoročně alespoň jedna letecká soutěž: mistrovství republiky v plachtění, regionálních plachtařské soutěže, soutěže dvousedadlových kluzáků, plachtařské mistrovství republiky, navigační republikové soutěže.

Dnes má Aeroklub Jaroměř přes jednu stovku členů. Je vlastníkem 12 kluzáků, motorového kluzáku, dvou sportovních motorových letounů, navijáku pro vzlety kluzáků, dvou traktorů, celého pozemku letiště a budov včetně travnaté vzletové a přistávací plochy.

Dále pronajímá benzínovou stanici v areálu letiště a část hangáru samostatným podnikatelským subjektům. Od roku 1995 je letiště Jaroměř – Josefov uznané Úřadem pro civilní letectví České republiky veřejným vnitrostátním letištěm.

Současnou prioritou Aeroklubu Jaroměř je udržet a rozvíjet sportovní a rekreační létání jak na místní, tak celorepublikové úrovni. Kromě různých akcí, jako například Josefovské drakiády či Dětského dne, provozuje aeroklub ještě veřejnou ubytovnu, která je otevřena od jara do podzimu. Mezi další projekty aeroklubu patří začlenění se do společenského života Josefova a Jaroměře, už jen proto, že letiště je nedílnou součástí každého kultivovaného a rozvíjejícího se města.